Terms and conditions

Forretningsbetingelser KA Kirsten Andresen

1. Virksomhedens oplysninger
KA Kirsten Andresen
Ringgade 103 A
6400 Sønderborg
TLF: +4523831993
CVR:299517992. Generelt
Kirsten Andresen stiller primært online tjenester til rådighed under POWER – Du KA ́ hvad du vil! Vilkårene
er gældende mellem den enkelte bruger og Kirsten Andresen.
Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Kirsten Andresen og én fysisk person
(herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Vi sælger kun til brugere over 18 år.
Disse betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og KA Kirsten Andresen
Ved bestilling af en eller flere tjenester, accepterer brugeren samtidig disse handelsbetingelser som
gælder for adgang til tjenester stillet til rådighed af KA Kirsten Andresen.


3. Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til KA Kirsten Andresens tjenester som er bestemt ved bestilling.
Følgende tjenester indgår i KA Kirsten Andresen:
1. POWER – Du KA ́ hvad du vil!

POWER – Du KA ́ hvad du vil! består af følgende:
1. Undervisningsmateriale (video) til 6 moduler + velkomstmodul og afslutningsmodul
2. skriftligt undervisningsmateriale til 6 moduler
3. Workbook til 6 moduler + afslutningsmodulet
4. Lommecoach i 3 måneder
5. Adgang til lukket Facebook gruppe i 6 måneder
6. Adgang til Simplero i 6 måneder
7. Q&A hver uge i 6 måneder


4. Adgang til tjenesterne
Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen Simplero.


5. Registrering og brugeradgang
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet.
Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort. Ved
registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens
Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre medmindre andet er anført på produktet.
Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget
adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto. Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette KA Kirsten Andresen samt ændre sit password.


6. Gebyrer og Betaling
Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Brugeren
og KA Kirsten Andresen
Køb af POWER – Du KA ́ hvad du vil! forløbet er engangsbetaling, medmindre der vælges betaling i rater.
Raterne opkræves ifølge aftale mellem Brugeren og KA Kirsten Andresen.
Brugeren skal udføre betalingen for POWER – Du KA ́ hvad du vil! forløbet via de af KA Kirsten Andresen tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel ved hver betalingsdato.


7. Tilpasninger og ændringer
KA Kirsten Andresen forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten.
Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.


8. Ansvarsfraskrivelse
KA Kirsten Andresen er en dansk virksomhed der arbejder internationalt med POWER – Du KA ́ hvad du vil.
Gruppen KA Kirsten Andresen opfordrer samtlige af dets Brugere i intro- videoen til POWER – Du KA ́ hvad du vil! til altid at udøve deres respektive virksomheder i overensstemmelse med den til enhver tid gældende nationale lovgivning. Ved anvendelse og implementering af POWER – Du KA ́ hvad du vil værktøjer, services, undervisningsmateriale og øvrige produkter i Brugerens coachingvirksomhed(er), er det til enhver tid Brugerens eget ansvar at sikre overholdelse af de nationale og lokale love. KA Kirsten Andresen er på intet tidspunkt erstatningsansvarlig for den enkelte Brugers anvendelse og implementering af POWER – Du KA ́ hvad du vil! forløbets værktøjer, services, undervisningsmateriale og øvrige produkter.


9. Betaling
KA Kirsten Andresen modtager online betalinger med; Visa, MasterCard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Ved betaling med Visa Electron og MasterCard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen. Alle beløb på hjemmesiden er vist med eller uden moms afhængigt af Tjenesten.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK) KA Kirsten Andresen benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol, hvilket betyder dine data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende. KA Kirsten Andresens egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL-protokol.


10. Brugers indsats og forpligtelse
For at få optimalt udbytte af forløbet, skal Bruger selv være aktiv under og efter forløbet. I den forbindelse skal Bruger aktivt benytte sig af de ydelser KA Kirsten Andresen stiller til rådighed og som indgår i forløbet i form af coaching, vejledning, Q&A, værktøjer mv.
Bruger har selv ansvar for at anvende de ydelser, der indgår og stilles til rådighed i forløbet, i praksis.
Det er således Bruger, der selv er ansvarlig for opnåelse af sine egne mål og fremgang både under og efter forløbet. I den fælles facebookgruppe gælder der særlige grupperegler. Bruger er forpligtet til at efterleve disse og er bekendt med, at manglende efterlevelse af gruppereglerne i den enkelte fælles facebookgruppe, kan betyde eksklusion af en eller flere af disse grupper. Såfremt Bruger måtte blive ekskluderet af den
fælles facebookgruppe påvirker det ikke Brugers adgang til undervisningsmateriale, og coaching via lommecoach samt evt. yderligere ydelser under det købte produkt. Brugeren har ikke ret til adgang til facebookgruppen hvis vilkår ikke opfyldes.


11. Tilbagebetaling af påbegyndt forløb
Efter påbegyndelse af forløb, er der ikke mulighed for hel eller delvis tilbagebetaling for forløbet.
Bruger påbegynder POWER – Du KA ́ hvad du vil! forløbet, når Brugeren har den første strategisamtal,
adgang til facebook gruppen eller har adgang til online forløbet. Såfremt disse tidspunkter ikke er sammenfaldende, vil tidspunktet for, hvornår bruger påbegynder et forløb, være det tidligste af de to nævnte tidspunkter.


12. Fortrydelsesret
Der er 14 dages fuld fortrydelsesret på køb via hjemmesiden, medmindre andet er aftalt eller fremgår af KA Kirsten Andresens ordre. Perioden på 14 dage starter den dag, hvor tilmelding til forløbet er bestilt og betalt via hjemmesiden. Fortrydelsesretten bortfalder når forløbet er påbegyndt, også selv om dette sker før 14 dage fra bestilling.


13. Reklamationsret
Der gælder i henhold til den danske købelov, en reklamationsret på 2 år på varer købt via hjemmesiden.


14. Intellektuel ejendom (IP)
Alt materialet, der gennemgås på POWER – Du KA ́ hvad du vil! må på ingen måde benyttes i andre sammenhænge uden forudgående skriftligt samtykke fra KA Kirsten Andresen.15. Kunde- & Privatlivspolitik
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. . Det sker ved at rette direkte henvendelse til KA Kirsten Andresen. For at du kan indgå aftale med KA Kirsten Andresen har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Efternavn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos KA Kirsten Andresen og opbevares i op til fem år, hvorefter
oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit
udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Kirsten og de ansatte for KA Kirsten Andresen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige KA Kirsten Andresen er Kirsten.
Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos KA Kirsten Andresen har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du harogså ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ka@kirstenandresen.dk


16. Cookies
På www.kirstenandresen.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig som bruger. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.


17. Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.kirstenandresen.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere KA Kirsten Andresens hjemmeside.


18. Markedsføring
Alle gruppeevents filmes eller optages digitalt, materialet kan bruges til fremtidig promovering og markedsføring.


19. Undervisningsmateriale
Alle gruppeevents filmes eller optages digitalt, materialet kan bruges til fremtidig undervisning


20. Værneting
Eventuelle tvister søges i første omgang løst via dialog med kunden.
Tvister som bunder i et erhvervsforhold mellem KA Kirsten Andresen og Brugeren er underlagt dansk ret med værneting i retskredsen tilhørende Danmark, hvor KA Kirsten Andresen har hovedkontor. Tvister som bunder i et forbrugerforhold mellem KA Kirsten Andresen og Brugeren er underlagt dansk ret med udgangspunkt i brugerens værneting og retskreds.